Dlaczego my?

Poszukując pomocy prawnej, warto w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, czy osoba, z której usług chcę skorzystać gwarantuje najwyższe standardy pracy oraz posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności umożliwiające prawidłową ochronę moich interesów?

Wyłącznie korzystając z usług radców prawnych lub adwokatów mają Państwo pewność, że powierzacie swoje interesy osobom, których wiedza została szczegółowo zweryfikowana, nie tylko w toku studiów wyższych, ale przede wszystkim w trakcie aplikacji zawodowej, złożonego egzaminu państwowego oraz bieżącej praktyki. Nadto przedstawiciele tych zawodów zaufania publicznego zostali ustawowo zobowiązani (odpowiednio: radcowie prawni na podstawie przepisów Ustawy o radcach prawnych; adwokaci – Prawa o adwokaturze) do stałego poszerzania swojej wiedzy i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie powierzą im Państwo w toku współpracy (ustawowy obowiązek ochrony przekazanych informacji). Osoby te posiadania także obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zobowiązane są do przestrzegania kodeksu etyki.

Radcowie prawni i adwokaci posiadają tożsame uprawnienia do działania przed sądami powszechnymi (w tym jako obrońcy w sprawach karnych), Sądem Najwyższym, trybunałami, organami władzy państwowej lub urzędami, a swoje usługi świadczyć mogą zarówno osobom fizycznym w ich prywatnych sprawach bądź związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jak i na rzecz spółek prawa handlowego czy organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji).

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i konsekwentne podążanie w ustalonym kierunku – zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. Dlatego w naszej działalności stale rozwijaną wiedzę łączymy z doświadczeniem i wielowątkową analizą każdego zagadnienia. Podejmowane przez nas czynności zmierzają do wypracowania rozwiązania dopasowanego do Państwa potrzeb i wymagań.

Partnerzy Kancelarii Prawnej MST

Paweł Szczyglak

Paweł Szczyglak

radca prawny
   ·   
Dominik Trzmielewski

Dominik Trzmielewski

radca prawny
   ·