Kancelaria Prawna MST

Wiedza, doświadczenie, kompleksowa analiza oraz pasja, rzetelność i kreatywność w każdej sprawie.
Szanowni Państwo,

serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Prawnej MST – Szczyglak, Trzmielewski. Wiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i konsekwentne podążanie w ustalonym kierunku – zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie. Dlatego w naszej działalności stale rozwijaną wiedzę łączymy z doświadczeniem i wielowątkową analizą każdego zagadnienia. Podejmowane przez nas czynności zmierzają do wypracowania rozwiązania dopasowanego do Państwa potrzeb i wymagań.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą współpracy przygotowaną indywidualnie dla Państwa.

r.pr. Dominik Trzmielewski, r.pr. Paweł Szczyglak

Kluczowe obszary działalności Kancelarii Prawnej MST

prawo zobowiązań

umowy prawa cywilnego, w tym sprzedaży, zlecenie, o dzieło lub roboty budowlane, dotyczące tzw. „kredytów frankowych” i pożyczek typu „chwilówka
dochodzenie roszczeń wynikających z wyrządzonej szkody (odpowiedzialność deliktowa), niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) – odszkodowania i zadośćuczynienia
windykacja należności
ubezpieczenia osobowe i majątkowe

prawo rodzinne

rozwód i separacja wraz z podziałem majątku wspólnego
znoszenie małżeńskiej wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa
alimenty na dzieci i małżonków
określanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
ustalanie kontaktów z dzieckiem
uzyskiwanie rozstrzygnięcia sądu w istotnych sprawach dziecka (na wniosek rodzica) 
odpowiedzialność za długi małżonka
postępowanie spadkowe
darowizna i umowa o dożywocie

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

umowy o pracę, zachowaniu poufności, zakazie konkurencji lub powierzeniu mienia
spory pracownicze i roszczenia z tytułu umowy o pracę
odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów rentowych
regulaminy pracy i płacy
świadczenia społeczne – renty, emerytury
ustalanie wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne

prawo nieruchomości

umowy sprzedaży (umowy deweloperskie), użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości
umowy przedwstępne
obsługa procesów inwestycyjnych
ustanowienie i zniesienie hipoteki
postępowania podziałowe – zniesienie współwłasności i podział nieruchomości
zasiedzenie nieruchomości
służebności
postępowania administracyjne – wnioski o wydanie decyzji
audyty prawne nieruchomości

prawo gospodarcze i handlowe

doradztwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
rejestracja, przekształcenia spółek
obsługa posiedzeń organów spółek – zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), zarządu i rady nadzorczej
umowy sprzedaży udziałów i akcji
inwestycje oraz emisje papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji
postępowania likwidacyjne, upadłościowe i naprawcze
audyty prawne (due diligence)
windykacja należności

prawo własności intelektualnej

umowy dotyczące praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne i relacje z organizacjami zbiorowego zarządzania
ochrona marki oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
ochrona dóbr osobistych, wizerunku i danych osobowych
zwalczanie nieuczciwej konkurencji
prawo reklamy i nowych technologii
doradztwo związane z prowadzeniem działalności w Internecie, w tym dla sklepów internetowych

Partnerzy Kancelarii Prawnej MST

Paweł Szczyglak

Paweł Szczyglak

radca prawny
   ·   
Dominik Trzmielewski

Dominik Trzmielewski

radca prawny
   ·   
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego,
za pośrednictwem poniższego formularza lub poczty elektronicznej

    Administratorem przekazanych danych osobowych jest spółka Kancelaria Prawna MST – Szczyglak, Trzmielewski sp.p. z siedzibą w Warszawie. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje w szczególności prawo do wglądu w przekazane dane oraz żądania ich zmiany lub usunięcia. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka prywatności Administratora dostępne są na podstronie polityki prywatności.
    Administrator oświadcza, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub przedstawienia oferty handlowej. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z zakresu udzielonych zgód.